O co chodzi?

FuRDA to Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz
środowiska osób z autyzmem.

Działalność tę widzimy jako szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką: wspieranie rodzin w drodze przez autyzm; umożliwianie spotkań, wymiany informacji, integracji środowiska osób związanych z autyzmem: rodzin, terapeutów, pedagogów, wolontariuszy.

Nasze usługi kierujemy głównie do mieszkańców Warszawy i najbliższych okolic.

 

Furda statut

— FURDA na Facebooku —

3 days ago

FuRDA

A special moment shared between Santa and a West Michigan boy is capturing the hearts of thousands of people on Facebook. (Dec. 7, 2015) ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

FuRDA

Zbadaj BEZPŁATNIE swoje dziecko❗

Projekt badawczy SENSEAS ➡http://senseas.io/ powstał z inicjatywy firmy Neuro Device, która zaprosiła do współpracy Fundacja SYNAPSIS oraz profesjonalistów od projektowania treści wizualnych Media Bridge.

☝SENSEAS to pierwszy na świecie system wykorzystujący jednocześnie techniki multimedialne oraz pomiary psychofizjologiczne (okulograf, badanie pulsu i potliwości skóry) celem oceny i poprawy niektórych aspektów funkcjonowania małych dzieci ze spektrum autyzmu, takich jak kontakt wzrokowy, czy współdzielenie uwagi.
Projekt ma na celu opracowanie unikalnego w skali światowej urządzenia oraz metody służącej do prowadzenia zobiektywizowanej diagnozy funkcjonalnej i oceny efektywności terapii dzieci z autyzmem.

W ramach projektu badawczego poszukujemy dzieci do dwóch grup:
✔Dzieci typowo rozwijających się, bez stwierdzonych dodatkowych problemów rozwojowych (np. silna krótkowzroczność wyklucza możliwość udziału w badaniu) w wieku 2 lata (24 m-ce) – 5 lat (60 m-cy) do grupy kontrolnej. Dzieci te będą miały wykonane badanie inteligencji (w zależności od wieku skalą DSR lub IDS-P), obserwację wg protokołu ADOS-2 oraz badanie okulografem i GSR (badanie pulsu, potliwości skóry). Z kolei rodzic będzie wypełniał krótką ankietę demograficzną oraz kwestionariusz ASRS. Na zakończenie każdy rodzic otrzyma pisemną informację o wynikach uzyskanych przez jego dziecko w badaniach.

✔Dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (bez dodatkowych niepełnosprawności) w wieku 2 lata (24 m-ce) – 5 lat (60 m-cy) do grupy terapeutycznej. Dzieci te będą miały wykonane badanie inteligencji (w zależności od wieku skalą DSR lub IDS-P), obserwację wg protokołu ADOS-2 oraz badanie okulografem i GSR (badanie pulsu, potliwości skóry). Z kolei rodzic będzie wypełniał krótką ankietę demograficzną oraz kwestionariusz ASRS (dwukrotnie – na początku i na zakończenie udziału dziecka w badaniach).

W projekcie przewidziano zastosowanie 6 sesji terapeutycznych (raz w tygodniu), podczas których ćwiczone będą problematyczne aspekty uwagi wzrokowej z użyciem opracowanego w ramach projektu programu stymulacyjnego SENSEAS.💻 Będzie to aplikacja komputerowa zawierająca krótkie filmy i interaktywne zadania ćwiczące uwagę wzrokową dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem okulografu. Dodatkowo każde dziecko będzie brało udział w terapii metodami tradycyjnymi, głównie poprawiającymi 👀uwagę wzrokową. Jedna sesja potrwa około 45 minut.

Ponadto podczas takiej sesji może zostać zastosowana dodatkowa stymulacja zwiększająca plastyczność mózgu z zastosowaniem nieinwazyjnej przezczaszkowej stymulacji elektrycznej tES (tylko w przypadku dzieci z prawidłowym zapisem z badania EEG). Metoda ta jest bezpieczna i była testowana w próbach klinicznych u dzieci ze spektrum autyzmu, w których wykazano jej pozytywny wpływ i przynajmniej czasowe zmniejszenie niektórych objawów autyzmu.
🎓📜Na zakończenie udziału w projekcie, każdy rodzic otrzyma pisemną informację o wynikach uzyskanych przez jego dziecko w badaniach.📋

😍Badanie okulografem, podczas którego dziecko ogląda bajki, a specjalna aparatura śledzi ruchy jego gałek ocznych, jest całkowicie nieinwazyjne i upływa w miłej atmosferze.
Udział w badaniu jest bezpłatny, a cały projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej.👌

Z uwagi na miejsce prowadzenia badań najlepiej, aby dzieci były z 📍 Warszawy lub okolic.
👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦Zgłaszajcie się tłumnie, zachęcajcie znajomych, a przy okazji można się dowiedzieć ciekawych rzeczy o swoim dziecku❣

Każdy uczestnik to kolejny krok do lepszej diagnozy i terapii autyzmu.

Po więcej informacji, a także w celu ✒ zapisania dziecka zapraszamy do kontaktu:
Aneta Obłąkowska-Gwóźdź
📞 +48 505 301 114, 📧 a.oblakowska@synapsis.org.pl

Projekt „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” jest realizowany w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
... See MoreSee Less

View on Facebook