Jak?

1. „Przyjaciel potrzebny od zaraz” – ten projekt ruszy gdy tylko znajdziemy siedzibę. Będzie to grupa wsparcia dla rodziców oparta na zasadach samopomocy. Zamierzamy spotykać się we własnym gronie, co tydzień lub w miarę potrzeby, aby wymieniać się doświadczeniami i informacjami ale też aby odpocząć i zrelaksować się.
W tym czasie nasze dzieci, zarówno autystyczne jak i zdrowe, będą się integrować i bawić pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek.

2. Działania szkoleniowe, popularyzujące wiedzę o autyzmie wśród osób, od których rodzice mają prawo oczekiwać wsparcia – przede wszystkim wśród lekarzy.
Zamierzamy przeprowadzić cykl krótkich szkoleń dla pediatrów praktykujących w lecznictwie otwartym oraz dla lekarzy rodzinnych. Przede wszystkim przybliżymy im tzw. „sygnały ostrzegawcze” mogące świadczyć o tym, że dziecko ma zaburzenie rozwoju należące do spektrum autyzmu.

3. Naszym dalekosiężnym planem jest stworzenie ośrodka, w którym możliwe będzie przeprowadzanie zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych z dziećmi.
Bardzo wiele rodzin boryka się bowiem z brakiem miejsca i potrzebnych pomocy do tego typu zajęć. Wielu rodziców rezygnuje z zajęć terapeutycznych z powodu konieczności uciążliwych dojazdów w różne rejony miasta. Naszą ambicją jest by wszystkie rodzaje terapii były dostępne w jednym miejscu i by były połączone w bloki dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.