Po co?

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem stworzyła plan pomocy rodzinom dotkniętym autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Najważniejsze cele, do których dążymy to:

  • Poprawa stanu wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych wśród osób  profesjonalnie zajmujących się dziećmi: lekarzy rodzinnych, pediatrów i lekarzy innych specjalności, psychologów, pedagogów – poprzez organizowanie szkoleń, pogadanek, konferencji, wydawanie broszur informacyjnych.
  • Poprawa stanu wiedzy na temat rozwoju dziecka wśród rodziców i opiekunów – przez wydawanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych.
  • Pomoc rodzinom dotkniętym autyzmem – przez ułatwienie im pracy z dzieckiem, stworzenie warunków i możliwości prowadzenia wielokierunkowej terapii, udostępnianie pomocy terapeutycznych i edukacyjnych, rekrutację wolontariuszy.
  • Wspieranie i stworzenie warunków do samopomocy rodzicom i opiekunom dzieci autystycznych – poprzez utworzenie „klubu rodziców”, gdzie będą mieli możliwość zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń, ale też poznania „bratniej duszy”  i odprężenia się podczas gdy ich dzieci będą integrować się i zdobywać przyjaciół pod opieką doświadczonych terapeutów.