Przesiewowa ocena pod kątem autyzmu

American Academy of Pediatrics wydała zalecenia dotyczące prostych testów przesiewowych, pozwalających wyodrębnić grupę dzieci wymagających pogłębionej diagnostyki w kierunku autyzmu.

Rodzice zwykle zgłaszają niepokój związany z opóźnionym rozwojem mowy, kiedy dziecko osiągnie 18 miesiąc życia. Istnieją jednak inne oznaki, zauważalne w jeszcze wcześniejszym okresie, które mogą ukierunkować w stronę właściwego rozponania (a zatem przyczynić się do wcześniejszego rozpoczęcia leczenia):

  • Brak reakcji na własnie imię,
  • Brak reakcji, kiedy rodzic pokazuje dziecku jakiś przedmiot,
  • Dziecko nie pokazuje rodzicom rzeczy,
  • Brak pierwotnych form w rozwoju mowy (np. dziecko nie gaworzy),
  • Późne pojawienie się uśmiechu,
  • Unikanie kontaktu wzrokowego.

American Academy of Pediatrics zaleca, aby pediatrzy przy każdej wizycie w poradni dzieci zdrowych pytali rodziców, czy zachowanie i rozwój dziecka nie budzą ich niepokoju. Cztery elementy wyszczególnione są jako „red flags”, tj. sygnały alarmowe:

  • w 12 miesiącu życia: brak gaworzenia, brak wskazywania
  • w 16 miesiącu życia: brak pojedynczych słów
  • w 24 miesiącu życia: brak spontanicznie wypowiadanych zdań składających się z dwóch wyrazów
  • w każdym wieku: utrata już opanowanej umiejętności w mowie oraz w zakresie relacji z innymi osobami.

Istotną częścią artykułu są również zalecenia dla lekarzy pediatrów, jak powinni informować pacjentów na temat metod leczniczych znajdujących się na pograniczu medycyny. Niestety pełna wersja raportu nie jest w chwili pisania tych słów dostępna. Mam nadzieję, że wkrótce będzie możliwe uzupełnienie niniejszej notatki. Link.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.